تعرفه عضویت در پلن های ماهانه 

با دریافت عضویت ویژه استارت وان کلیک به صورت ماهانه و یا سالیانه بر اساس جدول زیر به مطالب دسترسی خواهید داشت.

مبلغی که شما برای رشد فردی خود و پیشرفت در کسب و کارتان پرداخت می کنید، هزینه نیست ، بلکه یک سرمایه گذاری است.